"ปฏิบัติแบบโลกีย์กับโลกุตตร" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

 วิริยะ12    3 มิ.ย. 2562

.
 "ปฏิบัติแบบโลกีย์กับโลกุตตร"

: ถามว่า "ศีล สมาธิ ปัญญา ที่เป็นโลกีย์กับโลกุตตรนั้น ต่างกันอย่างไร"

: ตอบว่า "ศีล สมาธิ ปัญญา ของผู้ปฏิบัติอยู่ในภูมิกามาพจร รูปาพจร อรูปาพจร นี่แหละ เป็นโลกีย์ ที่เรียกว่าวัฏฏคามีกุศล" เป็นกุศล ที่วนอยู่ในโลก "ส่วน ศีล สมาธิ ปัญญา ของท่านผู้ปฏิบัติตั้งแต่โสดาบันแล้วไป เรียกว่า วิวัฏฏคามีกุศล เป็นเครื่องข้ามขึ้นจากโลกนี่แหละ เป็นโลกุตตร"

"ปฏิบัติปุจฉาวิปัสสนา"
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

    DT014902

วิริยะ12

3 มิ.ย. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5343 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย