"ทำเอาเอง ใครทำใครได้" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

 วิริยะ12  

.
 "ทำเอาเอง ใครทำใครได้"

" .. พระพุทธเจ้าเป็นแต่ผู้บอก "ทำเอาเอง ผู้อื่นทำให้ไม่ได้ ใครทำใครเอา" เหมือนกับรับประทานอาหาร ต้องทานใครทานเรา ใครตั้งใจทานก็อิ่มท้องเอง

"ธรรมมีอยู่ที่ไหน" ไม่อยู่ที่อื่น ไม่ได้ไปหาเอาที่ป่าที่ดง "แม่นหมดทั้งสกนธ์กายนี้" แม่นหมดทั้งก้อนนี่แหละเป็นธรรม พระองค์ชี้เข้ามาที่นี่ ไม่ได้ชี้ไปที่อื่น "ชี้เข้ามาที่สกนธ์กายนี้" ใช้อันนี้ทำ ยืน เดิน นั่ง นอน มีอยู่นี่พอแล้ว ไม่ต้องไปหาเอาที่อื่น .. "

"อนาลโยวาท"
หลวงปู่ขาว อนาลโย
 

5,432

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย