"กลั่นกรองจิต ด้วยสมาธิภาวนา" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  

"กลั่นกรองจิต ด้วยสมาธิภาวนา"

" .. การเดินจรงกรม นั่งสมาธิภาวนา "คือการกลั่นกรองหาสิ่งที่เป็นสารคุณในตัวเรา ซึงเป็นงานสำคัญและมีผลเกินคาดยิ่งกว่างานอื่นใด" จึงไม่ยอมให้กิเลสตัณหาอวิชชามาหลอกเล่น ให้เห็นเป็นงานล่อลวงล่มจมป่นปี้ไม่มีชิ้นดี

การกลั่นกรองจิตด้วยสมาธิภาวนา "ก็คือการกลั่นกรองตัวเราออกเป็นสัดเป็นส่วน เพื่อทราบว่าอันไหนจริงอันไหนปลอม" อันไหนพาให้เกิดทุกข์ อันไหนพาให้เกิดสุข อันไหนจะพาไปนรก อันไหนจะพาไปสวรรค์และอันไหนจะพาไปนิพพาน สิ้นทุกข์ทั้งมวลนั่นเอง .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

128


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย