"รักตัวเอง ต้องแก้จิตใจตัวเอง" (หลวงปู่ศรี มหาวีโร)

 วิริยะ12  

.
 "รักตัวเอง ต้องแก้จิตใจตัวเอง"

" .. ใครละเป็นผู้รู้ "ใจดวงเดียวนั่นแหล่ะเป็นผู้รู้" ไม่ใช่ผู้อื่น ไมใช่ของที่มีขายซื้อได้ ของเหล่านี้หาซื้อไม่ได้ ไม่ว่าในประเทศหรือนอกประเทศ เป็นสิ่งที่ผู้อยากได้ต้องประพฤติปฏิบัติเอา

"ต้องบำรุงเหตุเอา ต้องพากเพียรเอา" จะไปคอย เอาชาติใด ภพใด "หรือจะไปคอยพระศรีอาริยะเมตตรัย เมื่อไรละท่านจึงจะลงมา" ตายสักล้านชาติก็ยังไม่ถึง ถ้าพูดถืงตำนานท่าน

ฉะนั้น "เราจะเอาอย่างไรก็เอาเสียในระยะนี้" ถ้าหากเราพากเพียรด้นคิดพินิจพิจารณา ค้นคว้าเอาในชาติป้จจุบัน "จะได้ไปก่อนท่านที่สำเร็จอนาคามีในครั้งพุทธกาล" พวกนั้นยังตกด้างอยู่ไม่น้อย หลายกัป

"นี่เรามาเกิดเป็นมนุษย์นับว่ามืโชคมาก" ถ้าได้พินิจพิจารณาแก้จิตใจให้ดีได้ไปก่อนท่านเหล่านั้น "ท่านเหล่านั้นยังค้างอยู่ในพรหมโลก ในสุทธาวาสมหาพรหม"

แต่ขณะนี้เรายังไม่รู้ว่าได้อะไรไม่ได้อะไรบางคน "ให้แก้เอาเสีย หากสงสารตนเอง เมตตาตัวเอง รักตัวเอง ต้องแก้จิตใจตัวเอง" ถ้าไม่แก้ปล่อยให้มันอำอยู่ อย่างนั้น "ก็เหมือนทำลายตนเองนั่นแหล่ะ" .. "

"วีระปฏิปทา มหาวีโร"
หลวงปู่ศรี มหาวีโร
 

5,452จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย