"การบูชายัญ ในพระพุทธศาสนา" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12  

.
 "การบูชายัญ ในพระพุทธศาสนา"

" .. "การได้มาพบพระพุทธศาสนานั้นเป็นลาภอันประเสริฐ" บางศาสนาเป็นศาสนาที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อบวงสรวงเทพเจ้า แต่พระพุทธองค์ ได้ตรัสอธิบายการ "บูชายัญ" ในพระพุทธศาสนาว่า

"การบูชายัญ ให้ได้ผลดีนั้น" ต้องเอาเกวียนออกไปหาซื้อเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและอาหาร ให้เต็ม แล้วนำไปแจกตามบ้านน้อยบ้านใหญ่ ให้ผู้คนได้ร่างกายอบอุ่น ได้อิ่ม อาหาร เท่านี้ คือการบูชายัญที่ให้ผลดี "การบูชายัญที่สูงขึ้นไปอีก ก็คือ การไม่ทำบาป ไม่เบียดเบียนกัน ไม่ผิดศีล"

"ส่วนการบูชายัญที่สูงที่สุด ก็คือการเจริญภาวนา เจริญสมาธิ" ให้ได้ถึงฌาน ๘ "แล้วดำเนินวิปัสสนาต่อ ให้เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา" นี่เป็นการบูชายัญที่สูงที่สุด" .. "

"พระธรรมเทศนา ฉลอง ๙๑ ปี"
พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
    

5,413


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย