ธรรมะอยู่ที่กายกับใจ" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    7 ธ.ค. 2560

 "ธรรมะอยู่ที่กายกับใจ"

" .. "คนจะบรรลุธรรมะ จะได้เห็นธรรมะ ต้องรู้จักว่าธรรมะอยู่ตรงไหนเสียก่อน" ถ้าธรรมะอยู่ที่กาย ก็ต้องมาดูที่กายของเรา ดูตั้งแต่นี้ลงไป เอาอะไรมาตรวจดูตรงนี้ "เอานามธรรมคือตัววิญญาณธาตุดูกายนี้ ไปดูที่อื่นไม่พบ" เพราะความสุขความทุกข์เกิดจากที่นี่

"หรือใครเห็นความสุขเกิดจากต้นไม้มีไหม เกิดจากแม่น้ำมีไหม เกิดจากดินฟ้าอากาศมีไหม" ความสุขความทุกข์เป็นความรู้สึกทางกายทางใจของเรานี่เอง

ฉะนั้น "พระพุทธองค์ท่านให้รู้จักธรรมะ ให้มาดูธรรมะที่กายของเรานี้" คือธรรมะอยู่ที่นี่ จงมาดูที่นี่ "อย่างท่านอาจารย์ท่านสอนนี้ ท่านให้มาดูที่ตัวธรรมะ แต่เราเข้าใจว่าตัวธรรมะอยู่ที่หนังสือ" จึงไม่เจอ

"ถ้าดูหนังสือก็ต้องน้อมเข้ามาในนี้อีก จึงจะรู้จักธรรมะ" อย่างนี้ให้เข้าใจว่า "ธรรมะที่แท้จริงอยู่ที่ไหน อยู่ที่นี่ อยู่ที่กาย อยู่ที่ใจนี้ ให้เอาใจนี้พิจารณากาย" นี้เป็นหลักการพิจารณา.. "

"๘๔ พระธรรมเทศนา"
หลวงปู่ชา สุภัทโท
    DT014902

วิริยะ12

7 ธ.ค. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  5359 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย