"กรรมฐานถูกกับจริต มันก็สบาย" (หลวงพ่อชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    26 ธ.ค. 2564

.
 "กรรมฐานถูกกับจริต มันก็สบาย"

" .. อารมณ์ของสมถกรรมฐานนี้ "ถ้าไม่ถูกจริตของเรา มันก็ไม่สลด ไม่สังเวช" อันใดที่ถูกกับจริต อันนั้นก็จะประสบบ่อย ๆ มีความรู้สึกนึกคิดในอาการนั้นบ่อย ๆ แต่เราไม่ค่อยจะได้สังเกต จึงควรสังเกตเพื่อให้ได้ประโยชน์

"เปรียบเหมือนกับอาหาร" ที่เขาจัดมาให้สำรับหนึ่ง มันก็มีหลายอย่าง "เราก็ชิมไปทุกถ้วยทุกอย่าง" นั่นแหละ แล้วก็จะรู้เองว่า อาหารอย่างไหนที่เราชอบ อย่างไหนที่เราไม่ชอบอย่างไหนชอบ ก็ว่ามีรสชาติอร่อยกว่าอย่างอื่น "นี่พูดถึงอาหารนี่ก็เทียบให้เห็นกับจริตของคนเรา" กรรมฐานที่ถูกกับจริต มันก็สบาย .. "

พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท)
วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี    DT014902

วิริยะ12

26 ธ.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5305 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย