หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต สอน วิธีนั่งสมาธิ คําอธิษฐาน ก่อนนั่งสมาธิ หลวงปู่มั่น

 Webmaster  

ดู vdo - หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต สอน วิธีนั่งสมาธิ คําอธิษฐาน ก่อนนั่งสมาธิ หลวงปู่มั่น


หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต สอน วิธีนั่งสมาธิ คําอธิษฐาน ก่อนนั่งสมาธิ หลวงปู่มั่น

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=DRyyrKjJVQg

1,482


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย