"รักที่เย็นสนิท" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

 วิริยะ12  

.
 "รักที่เย็นสนิท"

" .. "เมตตา" ความมีจิตเย็นสนิทด้วยความปรารถนาสุขแก่ผู้อื่น สัตว์อื่น "เป็นความรักที่เย็นสนิท" ไม่ใช่ร้อนรน "เหมือนอย่างมารดาบิดารักบุตรธิดา"

"ถ้าได้อบรมเมตตาให้มีประจำจิตใจ ก็จะเป็นอาหารใจที่วิเศษ" เพราะเมื่อใจได้บริโภคเมตตาอยู่เสมอ "จะเป็นจิตใจที่ระงับโทสะ พยาบาท" มีความสุขเย็น ทำให้ร่างกายมีความสุขเย็นไปด้วยได้ "ในคำว่าทำใจให้สบาย ร่างกายก็สบาย" แม้จะขาดวัตถุไปมากหรือน้อยก็ไม่เป็นทุกข์ .. "

"๑๐๐ บทพระนิพนธ์"
สมเด็จพระญาณสังวรฯ
    

5,441


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย