"ไม่เพ่งโทษผู้อื่น" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

 วิริยะ12    23 ม.ค. 2563

 "ไม่เพ่งโทษผู้อื่น"

" .. ความเดิอดร้อนวุ่นวายใจที่คิดแต่ตำหนิผู้อื่น จนอยู่ไม่เป็นสุขนั้น "นักปราชญ์ถือเป็นความผิดและบาปกรรมไม่มีดีเลย" จะเป็นโทษให้ท่านได้สิ่งที่ไม่พึงปรารถนามาทรมานอย่างไม่คาดฝัน .. "

นิทรรศการฉลอง ๑๕๐ ปี ชาตกาล
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดปทุมวนาราม    DT014902

วิริยะ12

23 ม.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5388 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย