"รู้ให้พร้อม" (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

 วิริยะ12    7 ก.พ. 2567

"รู้ให้พร้อม"

" .. ระหว่างที่หลวงปู่อยู่รักษาพยาบาลที่โรง พยาบาลจุฬาลงกรณ์นั้น มีผู้ไปกราบนมัสการและ ฟังธรรมเป็นจำนวนมาก คุณบำรุงศักดิ์ กองสุข เป็นผู้หนึ่งที่สนใจในการปฏิบัติสมาธิภาวนานัยว่าเป็นลูก ศิษย์หลวงพ่อสนอง กตปุญฺโญ แห่งวัดสังฆทาน จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นวัดปฏิบัติที่เคร่งครัดฝ่าย ธุดงคกัมมัฏฐานในยุคปัจจุบัน ได้ปรารภการปฏิบัติ ธรรมกับหลวงปู ถึงเรื่องการละกิเลสว่า "หลวงปูครับ ทำอย่างไรจึงจะตัดความโกรธให้ขาดได้"

หลวงปู่ตอบว่า ..

ไม่มีใครตัดให้ขาดได้หรอก "มีแต่รู้ทัน เมื่อรู้ทันมันก็ดับไปเอง"

"หลวงปู่ฝากไว้"
หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
   DT014902

วิริยะ12

7 ก.พ. 2567
 เปิดอ่านหน้านี้  218 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย