"ความตายนี้ ให้นึกถึงบ่อย ๆ" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12  

.
 "ความตายนี้ ให้นึกถึงบ่อย ๆ"

" .. ความตายนี้ พระพุทธเจ้าพระองค์สอนไว้ว่า "ให้นึกบ่อย ๆ นึกจนมันเห็น แล้วก็นึก จนมันเข้าใจลึกซึ้ง" จนเกิดความสลดสังเวช ในมรณะความตายของเราและของสัตว์ทั้งหลาย ของคนทั้งหลาย

"ถ้าผู้ใดภาวนามรณกรรมฐานจนเกิดขึ้น" จิตใจสงบระงับตั้งมั่น "เป็นสมาธิภาวนาก็ดี" หรือมีความสลดสังเวชในมรณภัย คือความตายนี้ "จิตใจจะเปลี่ยนแปลงไป ความโกรธ ก็จะเบาบาง เลิกได้ละได้ ความโลภความอยากได้ในใจ ก็จะได้เลิกได้ละได้ ความหลง ในจิต ในใจ ตัวเราก็จะเลิกได้ละได้"

เพราะว่า "มรณภัย คือความตายนั้น เมื่อมาถึงบุคคลผู้ใด ผู้นั้นจำเป็นต้องตาย" จะมาอ้างว่า ข้าพเจ้ายังเด็กอยู่ อย่าเพิ่งให้ข้าพเจ้าตายเลย ให้อยู่ไปดูโลกต่อไปก่อน "ธรรมดาพระยามัจจุราช คือความตายมันไม่ได้ยกเว้น เมื่อได้วาระของผู้ใด ผู้นั้นก็จำเป็นจำไปต้องตาย" .. "

"มรณกรรมฐาน"
พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)
 

5,450จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย