"สัมมาวาจา วาจาชอบ" (หลวงปู่จันทา ถาวโร)

 วิริยะ12    28 ก.ย. 2562

 "สัมมาวาจา วาจาชอบ"

" .. กล่าววาจาชอบ "ไม่พูดเท็จ ไม่พูดปด ไม่พูดโกหกพกลม ไม่พูดส่อเสียด ยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นแตกร้าวสามัคคีจากกัน" พูดแต่คำที่เป็นสัตย์เป็นศีล แนะนำแต่สิ่งที่ เป็นประโยชน์โสตถิผลอันดีงาม

นั่นแหละ เช่นอย่างบุคคลบางพวก เคยได้ยินมาแล้วนะว่า "ข้าพเจ้าฉันมังสะวิรัตดีกว่าพระกลุ่มใหญ่ ทั้งมหานิกายและธรรมยุติพวกที่ฉันเนื้อนั้น เป็นยักษ์ เป็นโข เป็นมาร ทั้งหมดสิ้น" นั่นแหละ "ข้าพเจ้าฉันเจและมังสะวิรัตถูกต้องดีงาม อันนี้จัดเข้าใน มิจฉาวาจานะ พูดส่อเสียดยุยงส่งเสริม ให้คนแตกร้าวจากพระภิกษุสงฆ์กลุ่มใหญ่นะ อันนี้เป็นบาปหนัก" .. "

"ธรรมพเนจร"
หลวงปู่จันทา ถาวโร
    DT014902

วิริยะ12

28 ก.ย. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5338 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย