"เห็นธรรมด้วยการปฏิบัติ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  

 
"เห็นธรรมด้วยการปฏิบัติ"

" .. "ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราตถาคต ต้องเห็นทางข้อปฏิบัติด้วย เห็นทางความรู้ความฉลาดด้วยปัญญาด้วย" เห็นในหลักธรรมชาตินี้ด้วยเป็นสักขีพยาน

ฉะนั้นจงพากันดำเนินตามอธิบายมานี้ "คำว่า วิมุตติพระนิพพานทุกท่านจะได้ถามใครที่ไหน" เพราะเป็นธรรมตายตัวอยู่กับข้อปฏิบัติที่พระองค์ประทานไว้อย่างตายตัวแล้ว "ขอให้ดำเนินแบบตายตัว สละเป็นสละตายเพื่อปฏิบัติ" สมบัติอันล้ำค่านั้นจะเป็นของเรา .."

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=306&CatID=3   

5,381


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย