"หมาไล่เนื้อ" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12    13 มิ.ย. 2561

 "หมาไล่เนื้อ"

" .. ท่านว่า "คนเราเกิดมาในโลกนี้ ความแก่ความชรา มันก็ไล่ติดตามอยู่เสมอ" ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไล่ติดตามอยู่เสมอ มรณภัย คือความตายก็ขยับใกล้เข้ามาทุกวันทุกคืน "ท่านเปรียบ อุปมาเหมึอนหมาไล่เนี้อในป่า"

สมัยโบราณ "เขาเอาหมาไปไล่เนี้อ ไล่สัตว์ป่ามากินเป็นอาหาร" เมึ่อสุนัขมันเห็นสัตว์ป่ามันก็ไล่ไป "เมื่อสุนัขไล่ไปไล่อยู่ไม่หยุดไม่หย่อนก็ย่อมมีเวลาทัน" ทันเนี้อสัตว์ป่านั้น เมื่อทันที่ไหนมันก็กัดเอาจนเนี้อตัวนั้นตายไป ที่เราเก็ดมาแล้วนี้มันได้ชื่อว่า "เหมือนหมาไล่เนี้อมา" โดยลำดับมันใกล้ เข้ามาเป็นลำดับ ๆ

ฉะนั้นพระพุทธเจ้า "พระองค์จึงสอนว่า ให้ภาวนา มรณํ กรรมฐานไว้ มรณํ เม ภวิสฺสติ" ให้พากันภาวนา "ให้นึกถึงว่า ความตายมันใกล้เข้ามา ไล่เข้ามาโดยลำดับ อีกไม่นานความตายนั้นจะมาถึงตัวเราทุกคน" .. "

"พุทธาจารปูชา"
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
    DT014902

วิริยะ12

13 มิ.ย. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5378 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย