หลวงปู่ดู่ สอนภาวนา

 jean    11 ก.ย. 2554

...คนเรานั้น ถ้าไม่มีพุทธัง ธัมมัง สังฆัง
เป็นของดีภายใน ถึงแม้จะได้ของดีภายนอก
ไปแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อันใด


...ถ้าเราเชื่อจริง ทำจริง มันก็เป็นของจริง
ของจริงมีอยู่ แต่เรามันไม่เชื่อจริง
จึงไม่เห็นของจริง…ขยันก็ให้ทำ ขี้เกียจก็ให้ทำ ถ้าวันไหนยัง
กินข้าวอยู่ก็ต้องทำ วันไหนเลิกกินข้าว
แล้วนั่นแหละ จึงค่อยเลิกทำDT011664

jean

11 ก.ย. 2554
 เปิดอ่านหน้านี้  4892 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย