"พุทธมารดา ๕ พระองค์" (หลวงตามหาบัวฯ )

 วิริยะ12  

 "พุทธมารดา ๕ พระองค์"

ผู้ถาม : มีเรื่องหนึ่งอยากกราบเรียนพ่อแม่ครูอาจารย์ครับ
อยากเรียนถามว่า ตอนที่ท่านเสด็จไปโปรดพระพุทธมารดา ชั้นดาวดึงส์
พระพุทธมารดาได้สำเร็จมรรคผลอะไรบ้างหรือเปล่า เหมือนพระนางพิมพาหรือเปล่า

หลวงตาฯ : ทรงปรารถนาจะเป็นพระมารดาของพระพุทธเจ้า ทั้งห้าพระองค์
คือ พระกกุสันโธ โกนาคมน์ กัสสโปกัสสปะ โคตโม พระพุทธเจ้าของเรานี้องค์หนึ่ง
เวลานี้อยู่ชั้นดุสิตจะเป็นพระมารดาของพระศรีอริยเมตไตรยก่อน เสร็จนั้นแล้วก็นิพพานเลย

แล้วมีอะไรอีกละ นั่นละเรื่องราวเป็นอย่างนั้น เดี๋ยวนี้ยังไม่นิพพาน
จะเป็นพระมารดาของพระศรีอริยเมตไตรยเสียก่อน

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 

5,638

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย