"อะไรดี ๆ ของหลวงปู่" (หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม)

 วิริยะ12    16 พ.ย. 2562

.
 "อะไรดี ๆ ของหลวงปู่"

" .. วันนั้นเป็นวันโกน "หลวงปูตื้อท่านกำลังปลงผมอยู่" ญาติโยมทางเชียงใหม่กลุ่มหนึ่งมากราบท่านในเวลานั้นพอดี

"คุณนายท่านหนึ่ง อยากได้เส้นผมของหลวงปู่" จึงบอกกับลูกศิษย์ของหลวงปูว่า "ตุ๊เจ้าๆ ช่วยเก็บเกศาของหลวงปู่ไว้ให้ด้วยน่ะ" หลวงปูตื้อ ท่านได้ยิน จึงบอกคุณนายท่านนั้นไปว่า "อย่าเลยนะ คุณนาย เดี๋ยวอาตมาจะให้อะไรดี ๆ"

คุณนายท่านนั้นแสนจะยินดี เมื่อหลวงปู่บอกจะให้อะไรดี ๆ "จึงไม่ติดใจที่จะเอาเส้นเกศาของท่าน" พอปลงผมเสร็จ หลวงปู "ท่านก็เอาน้ำราดให้เส้นเกศาที่โกนแล้วนั้น ไหลไปกับนํ้าจนหมดสิ้น" แล้วท่านก็ไปสรงน้ำ เรียบร้อยแล้ว จึงออกมาสนทนากับญาติโยม

คณะชาวเชียงใหม่สนทนาธรรมอยู่กับหลวงปูเป็นเวลานาน พอสมควร เมื่อจะถึงเวลากลับ คุณนายท่านนั้นจึงได้ทวงถาม "อะไรดี ๆ" จากหลวงปู่ "หลวงปู่เจ้าคะ ไหนหลวงปู่บอกว่าจะให้อะไรดี ๆ แก่ดิฉันล่ะ เจ้าคะ" หลวงปู่ตื้อ ท่านยิ้มน้อย ๆ แล้วพูดว่า "พุทโธ ธัมโม สังโฆ"

แล้วท่านก็พูดต่อไปว่า : - "พุทโธ ธัมโม สังโฆ" นี่แหละเลิศประเสริฐแล้ว พระในประเทศทุกรูปจะต้องมี จะต้องถือ "พุทโธ ธัมโม สังโฆ" ถ้าพระรูปใดไม่มี "พุทโธ ธัมโม สังโฆ" แล้วรู้ได้เลยว่า "พระรูปนั้นเป็นพระปลอม" ขนาดขึ้นบ้านใหม่ยังต้องว่า "พุทธัง สรณัง คัจฉามิ, ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ, สังฆัง สรณัง คัจฉามิ เลย" .. "

"หนังสือบูรพาจารย์"
หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม
 DT014902

วิริยะ12

16 พ.ย. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5189 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย