มัวแต่คิดจะต่อต้านผู้อื่น

 ลูกโป่ง  

มัวแต่คิดจะต่อต้านผู้อื่น
ทำไมไม่คิดต่อต้านกิเลสตัวเอง
เอาชนะกิเลสตัวเอง
ทำอย่างไร...ความโลภมันจึงจะเบาบางลง
ทำอย่างไร...ความโกรธมันจึงจะเบาบางลง
ทำอย่างไรความหลงมัน...จึงจะเบาบางลงไป
นี่คือ...หน้าที่ของเราโดยตรง


หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
เจ้าอาวาสวัดศรีอภัยวัน จ.เลย    

ที่มา : fb ณัชชา จิตต์จารึก

5,430


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย