"ควรพากเพียรทำจิตให้ยิ่ง" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

 วิริยะ12    19 ธ.ค. 2563

.
 "ควรพากเพียรทำจิตให้ยิ่ง"

" .. การปฏิบัติธรรม เป็นการทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า "ทรงตรัสสอนเรื่องกาย วาจา จิต มิได้สอนเรื่องอื่น" ทรงสอนให้ปฎิบัติฝึกหัดจิตใจ ให้เอาจิตพิจารณากาย "เรียกว่า กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน"

หัดสติให้มากในการค้นคว้า "เรียกว่าธัมมวิจยะ" พิจารณาให้พอทีเดียว เมื่อพิจารณาพอจนเป็นสติสัมโพชฌงค์ จิตจึงจะเป็นสมาธิรวมลงเอง "การประกอบความพากเพียรทำจิตให้ยิ่ง" เป็นการปฏิบัติตามคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า .. "

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต DT014902

วิริยะ12

19 ธ.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5264 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย