"ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้า" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

 วิริยะ12    24 ก.พ. 2562

 

" .. "จิตของผู้ใดเป็นเช่นไร ผู้นั้นย่อมรู้ได้ด้วยตนเอง"
เมื่อผู้ใดเห็นความใสสว่างในจิตตนเพียงใด
ก็จะพอเข้าใจถึงความใสสว่างแห่งพระหฤทัยของพระพุทธเจ้าเพียงนั้น
นี่แหละเรียกว่า "ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้า" .. "

สมเด็จพระญาณสังวรฯ DT014902

วิริยะ12

24 ก.พ. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5267 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย