28 วันเปลี่ยนชีวิต สมาธิเพิ่มความรักในตัวเอง | Positive Affirmations for Self Love 💓 | EP.204

 Webmaster  

ดู vdo - 28 วันเปลี่ยนชีวิต สมาธิเพิ่มความรักในตัวเอง | Positive Affirmations for Self Love 💓 | EP.204

นำนั่งสมาธิ [ Podcast ]
เดือนแห่งความรักกำลังจะมาถึง แดงอยากชวนทุกคนมายกระดับพลังความรักในตัวเอง เพื่อเยียวยารักษากายใจ และดึงดูดสิ่งดีๆ สู่ชีวิตกันค่ะ

Self talk - Positive affirmation for self love, self esteem and confidence

ภาษาไทยแดงขอเรียกว่า “สมาธิเพื่อเพิ่มความรักในตัวเอง”

เป็นการใช้ช่วงเวลาสั้นๆ ช่วงเช้าหรือก่อนนอน (ซึ่งเราใกล้ภวังค์ ร่างกายอยู่ใกล้โหมดสงบที่สุด) คิดและพูดยืนยันสิ่งดีๆ ที่เราอยากให้เกิดกับชีวิต จะเรื่องใดก็ได้ สุขภาพ การงาน ความรัก ความภูมิใจ ความสำเร็จ ฯลฯ

การยืนยันความคิดดีๆ จะช่วยสร้างร่างแหเส้นประสาทในสมองใหม่ สร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ สร้างความเชื่อใหม่

สิ่งที่เราเปล่งหรือส่งออกไปไม่ว่าบวกหรือลบ ดีหรือไม่ดี จะดึงดูดกลับมาสู่เราในรูปแบบของประสบการณ์เสมอ (ความคิด ~ ความเชื่อ ~ การกระทำ ~ ประสบการณ์ชีวิต)

ดังนั้นจะดีมากถ้าทำต่อเนื่องกัน 28 วัน ย้ำภาพนั้นราวกับเกิดขึ้นแล้ว นอกจากความรักในตัวเองจะเพิ่มขึ้น ไว้ใจชีวิตมากขึ้น ใจที่จดจ่ออยู่กับความคิดดีๆ ก็จะดึงดูดเรื่องดีๆ เข้ามาง่ายขึ้นด้วย

ลองเปิดฟังในที่เงียบๆ แล้วทำไปด้วยกันทุกวันนะคะ

ขอให้มีชีวิตที่สุขสงบและอิ่มเอมด้วยความรักค่ะ 😊💓

พท.ว.ภ.อุไรศรี (หมอแดง แพทย์แผนไทย)

💗 คลิปเชื่อมต่อกับภายในของแดง กดฟังได้ที่ playlist “นำนั่งสมาธิ” ค่ะ

• นำนั่งสมาธิ [ Podcast ]

#selflove #รักตัวเอง #สมาธิเปลี่ยนชีวิต #สมาธิก่อนนอน #สมาธิเบื้องต้น #สมาธิ #สมาธิคลายกังวล #สมาธิคลายเครียด #พลังงานภายใน #จิตวิญญาณ #หมอแดงแพทย์แผนไทย

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=h5EtxYuDyy4

429


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย