"เห็นโทษคนอื่นให้เห็นอย่างนี้" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    6 ต.ค. 2562


 "เห็นโทษคนอื่นให้เห็นอย่างนี้"

" .. การรู้ตัวตนเองเห็นตนเองไม่มีการกระทบคนอื่น "ถ้าเพ่งออกภายนอกเป็นเรื่องเพ่งออกไปถึงคนอื่น โดยมากมักจะยกโทษคนอื่น" แต่ก็ดีเหมือนกันเพ่งออกภายนอกเพื่อให้เป็นคติแยกแตกต่างในการที่เห็นสิ่งเหล่านั้น

"เห็นเขาไม่ดีเราพิจารณาน้อมเข้ามาถึงตัวของเรา" เราเป็นขนาดไหน เราเป็นอย่างเขาไหม เทียบเคียงลองดูครั้นถ้าหากว่าไม่เป็นก็พ้นไปได้ ถ้าหากว่าเราเป็นเช่นนั้นก็ควรที่จะแก้ไข นี่! "ถ้าเห็นโทษคนอื่นให้เห็นอย่างนี้"

เมื่อเห็นคนอื่นทำดี "เรามาเพ่งลองดูตัวของเรา ดีไหมตัวของเรา" อย่างเขาเป็นไหม เป็นอย่างเขาแล้วเราก็ดีไป "ถ้าไม่เป็นอย่างเขาแล้วเราก็แก้ไขตัวของเรา" อันนี้เพ่งออกภายนอกมีประโยชน์อย่างนั้น .. "

"ตรวจดูตัวของเรา"
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
 
http://tesray.com/afterhours-09DT014902

วิริยะ12

6 ต.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  4700 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย