"อานุภาพแห่งบุญกุศล" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 เธงเธดเธฃเธดเธขเธฐ12  

 "อานุภาพแห่งบุญกุศล"

" .. "บุญกุศล ย่อมอำนวยผลให้ตราบเท่าถึงชรา" พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ คือ มีศรัทธา เชื่อบุญ-บาป ตั้งใจบำเพ็ญบุญกุศล ก็จะทำ ให้ร่างกายปกติ แข็งแรง จิตใจตั้งมั่นไม่ทุกข์ร้อน

"คนมีบุญใจไม่ร้อน ใจไม่ทุกข์" ลองสังเกตตัวเองว่า ตั้งแต่ตั้งใจทำดี "ความโกรธ ความใจร้อน ความโมโหโทโสเบาลงหรือเปล่า" อันนี้ต้องพิจารณาเอง คนอื่นรู้ให้ไม่ได้ ตัวรู้ของตัว

"บุญ บาป ทุกข์ มีใจเป็นใหญ่ สำเร็จแล้วด้วยใจ ให้พากันรักษาจิตใจ ฝึกสติรักษาใจ ให้มากกว่าทรัพย์ภายนอก" ไม่เช่นนั้นกิเลสตัณหา ก็จะมาพาไป ดึงไปให้สุขอยู่กับความสุขในโลก อันไม่ยั่งยืน .. "

"อานุภาพแห่งบุญกุศล"
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 

5,453จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย