"น้ำใจให้อภัยสำคัญมาก" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    29 ส.ค. 2562


 "น้ำใจให้อภัยสำคัญมาก"

" .. ธรรมนี้ไปที่ไหนพอดี ๆ ตลอดไปเลย คำว่าพอดียังเป็นขั้น ๆ พอดีขั้นนี้ ขั้นสูง พอดีขั้นเลิศเลอ "ใจสำคัญ" โลกเราอยู่ได้ด้วยกันนี้ คือความเห็นอกเห็นใจกัน ความเสียสละต่อกัน ให้พี่น้องทั้งหลายจับอันนี้ไว้ให้ดีนะ "ความเห็นอกเห็นใจกัน ความให้อภัยกัน นี่สำคัญมาก" อย่าไปยึด หรือยกโทษยกกรณ์เขา "มองดูคนมองดูตั้งแต่ความดี" ความชั่วของเขาไม่มอง "ดูความดีความชั่วของตัวเองเสีย"

คนเราถ้าชอบมองนอก ๆ แล้วคนนั้นเป็นตัวภัยตัวพิษ "มองแล้วแทนที่จะยกยอสรรเสริญเขากลับคอยดูถูก หาช่องว่างเขา" เขาดีอย่างอื่นมามากขนาดไหน "เอาไม้ขีดไฟเป็นไฟของตัวเองหาเผาเขา ๆ แล้วกรรมก็มาหาตัวเอง" คนเช่นนี้ไปที่ไหนไม่มีใครคบค้าสมาคม ไปด้วยน้ำใจกว้างขวาง "น้ำใจให้อภัยสำคัญมากนะ" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_search.php   DT014902

วิริยะ12

29 ส.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5317 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย