"ให้เอาพุทโธเป็นอารมณ์" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

 วิริยะ12    5 ส.ค. 2566

.
 "ให้เอาพุทโธเป็นอารมณ์"

" .. ให้พากันตั้งใจ วันหนึ่ง ๆ เราจะนั่งภาวนา นั่งภาวนาก็ให้นั่งขัดสมาธิ ตั้งกายตรง ดำรงสติ "อย่าปล่อยใจ ให้ตั้งสติอยู่กับใจ ให้เอาพุทโธเป็นอารมณ์" ทีแรกว่า "พุทโธ ธัมโม สังโฆ พุทโธ ธัมโม สังโฆ พุทโธ ธัมโม สังโฆ" สามหนแล้ว จึงเอาแต่ "พุทโธ" อันเดียว

ทำงานอะไรอยู่ก็ได้ "พระพุทธเจ้าท่านบอกทำได้ทุกอิริยาบถ" ได้ทั้งสี่อิริยาบถ ยืนก็ได้ เดินก็ได้ นั่งก็ได้ นอนก็ได้หมด นอนไม่เป็นท่าดอก เอนลงไปเดี๋ยวก็ เอาสักงีบเถอะ เดินนั่นแหละดี นั่งกับยืนก็ได้ ได้ทั้งสี่อิริยาบถ พากันทำเอา .. "

หลวงปู่ขาว อนาลโย DT014902

วิริยะ12

5 ส.ค. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5180 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย