"ขึ้นอยู่กับเจตนา" (หลวงปู่ศรี มหาวีโร)

 วิริยะ12  

.
 "ขึ้นอยู่กับเจตนา"

".. มีบางคนมาถามว่า "ถ้าทำบูญสุนทานไม่ได้อุทิศกรวดน้ำ จะไม่ได้บุญเต็มที่ บุญจะไม่ถีงผู้ล่วงลับไปแล้ว" บางคนเชื่ออย่างนั้น "แล้วที่ทำบาปไม่เห็นได้อุทิศกรวดน้ำ แล้วทำไมมันได้บาปล่ะ" ใครเอามาให้ หรือ ตนเองปรารถนาเอาเอง

"ไม่มีใครอยากได้หรอกบาป สร้างบาปสร้างกรรมพอที่จะไปตกนรกมันก็ตกนรก ไปเอง ไม่เห็นใครอธิษฐานอุทิศเอา" แต่มันก็ได้ ไม่ได้อุทิศอธิษฐานเอานรก "แต่มันก็ตกนรกเพราะกรรมชั่วพาไป" ทำไมมันจึงได้ "ที่ได้เพราะมันฃี้นกับเหตุ ถ้ามีเหตุคือการกระทำก็ได้เลย ไม่จำเป็นต้องกรวดนํ้าอธิษฐาน"

การกระทำทุกอย่างมันกลับคืนมาสู่จิตใจทันทิ "มันเริ่มมาแต่ตัวเจตนาความคิดนึก" ทีแรกว่า "จะทำบุญแบบใด หรือว่าจะฆ่าใครทำลายใคร" พอทำสำเร็จตามเจตนาแล้ว "ผลมันก็สะท้อนย้อยกลับมา สู่เจตนาเดิมได้เลย ไม่ต้องกรวดน้ำ อุทิศเอาให้ยาก" .. "

"วีระปฏิปทา มหาวีโร"
หลวงปู่ศรี มหาวีโร
    

5,468


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย