"ภาวนา หนีกรรมพ้นทุกข์ได้" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    26 ต.ค. 2565

"ภาวนา หนีกรรมพ้นทุกข์ได้"

" .. "พระพุทธเจ้าจึงสอนให้ทำความสงบ" ถ้าไม่ใช่เรื่องเหล่านี้แล้วพระพุทธเจ้าจะไม่มาอุบัติในโลกนี้และจะไม่สอนให้คนภาวนาเลย "ก็เรื่องภาวนานี่แหละจะกำจัดความวุ่นวายทั้งหลาย" มีเรื่องปากเรื่องท้อง เป็นต้น

"วิธีภาวนานี้อย่างเดียวเท่านั้นที่ละชั่วทำดี หนีจากกรรมพ้นจากทุกข์ได้" เพราะสิ่งทั้งปวงในโลกถึงแม้จะหามาได้มากมายก็ไม่รู้จักอิ่มจักพอ "ตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้ทั้งหมด" ของเหล่านั้นเป็นสมบัติของโลก "ส่วนสมบัติของตนได้แก่บุญและบาปที่ตนทำไว้" จะเอาไปได้แต่เท่านั้น .. "

"สนทนาธรรม" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๒๐ สิงคโปร์
   DT014902

วิริยะ12

26 ต.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5353 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย