"มะม่วงใบเดียวกัน" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    5 เม.ย. 2561


 "มะม่วงใบเดียวกัน"

" .. ตัวปัญญากับตัวสมาธินี้ เมื่อเราพูดแยกกันออกก็คล้าย ๆ คนละตัว "แต่ความเป็นจริงมันเป็นตัวเดียวกันนั่นเองแหละ ตัวปัญญามันเป็นเครื่องเคลื่อนไหวของสมาธิเท่านั้น" มันออกจากจิตอันนี้เอง แต่มันแยกกันออกไป มันเป็นคนละลักษณะ

เหมือนมะม่วงใบนี้ "ลูกมะม่วงใบหนึ่งใบเล็ก ๆ เดี๋ยวมันก็โตขึ้นมาอีกแล้วมันก็สุก มะม่วงใบนี้ก็คือมะม่วงใบเดียวกัน" ไม่ใช่คนละใบ มันเล็กก็ใบนี้ มันโตก็ใบนี้ มันสุกก็ใบนี้ แต่มันเปลี่ยนลักษณะ

เราปฏิบัติธรรม "อาการอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าสมาธิ อาการอย่างหลังท่านเรียกปัญญา" แต่ความเป็นจริง "ศีล สมาธิ ปัญญา คือของอันเดียวกัน" ไม่ใช่คนละอย่าง "เหมือนมะม่วงใบเดียวกัน ผลมันเล็กก็ใบนั้น มันสุกก็ใบนั้น ใบเดียวนั่นแหละ" แต่ว่ามันเปลี่ยนอาการเท่านั้น .. "

"๘๔ พระธรรมเทศนา"
หลวงปู่ชา สุภัทโท
 
   DT014902

วิริยะ12

5 เม.ย. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5395 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย