รวมเพลงชาวพุทธ โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 DhammathaiTeam  

รวมเพลงชาวพุทธ โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Dhamma Media

- บทเพลงธรรมะซึ่งจัดทำขึ้น โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
- ขับร้องและดนตรี โดย บริษัทชัวน์ออดิโอ จำกัด และ วงออร์เคสทร้า กรมศิลปากร...

ที่มา : https://www.youtube.com/channel/UCxJZXHkuFvqg4dAwKQD62Cg

7,772


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย