"จิตไม่ใช่ว่าจะโง่ตลอดไป" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

.
"จิตไม่ใช่ว่าจะโง่ตลอดไป"

" .. "จิตไม่ใช่ว่าจะโง่ตลอดไป สติปัญญาไม่ใช่จะอับเฉาอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาไป" ถ้าอาศัยการบำรุงอยู่เสมอ สติก็จะแก่กล้า ปัญญาจะสามารถ กิเลสจะค่อยหลุดลอยไปเป็นลำดับ ๆ จะหนาแน่นขนาดไหนก็เถอะ "ถ้าลงสติปัญญาศรัทธาความเพียรได้หนุนเข้าไปเป็นลำดับ ๆ แล้วต้องขาดสะบั้นไป" เป็นลำดับไม่มีอะไรเหลือ

จนกระทั่งบริสุทธิ์พุทโธขึ้นภายในใจ "เพราะอำนาจแห่งความเพียร มีสติปัญญาเป็นเครื่องแก้โดยไม่ต้องสงสัย นี้คือหลักของการปฏิบัติ" ให้ทำความเข้าใจอยู่กับตัวเอง .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโนDT014902

วิริยะ12

 เปิดอ่านหน้านี้  3053 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย