"พิจารณาก่อนแล้วจึงทำ" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12  

.
 "พิจารณาก่อนแล้วจึงทำ"

" .. พิจารณาก่อนแล้วจึงทำ "หรือใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำ" ทำในที่นี้หมายถึงการกระทำทั้งทางกาย ทั้งทางวาจาและทั้งทางใจ คือจะทำอะไรก็ตาม จะพูดอะไรก็ตาม จะคิดอะไรก็ตาม "พึงพิจารณาใคร่ครวญเสียก่อน" อย่าทำ อย่าพูด อย่าคิด โดยไม่พิจารณาใคร่ครวญให้รอบคอบด้วยดี "เพราะการทำ การพูด การคิดโดยไม่พิจารณาใคร่ครวญให้รอบคอบ ย่อมเกิดความผิดพลาดอันจะให้ผลที่ไม่ดี" ที่เป็นภัย ที่เป็นโทษได้โดยง่าย .. "

"การบริหารทางจิตสำหรับผู้ใหญ่"
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร 

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=18797   

5,408


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย