"ความเกิดมาของมนุษย์" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12  

.
 "ความเกิดมาของมนุษย์"

" .. ความจริงอย่างหนึ่งในความจริงหลายอย่างมีอยู่ว่า ความเกิดมาของมนุษย์เราในโลกนี้ "ที่แท้แล้วก็เกิดมาเพื่อการต่อสู้" ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ตั้งใจต่อสู้ แต่มันก็ได้ต่อสู้แล้วตั้งแต่ปฏิสนธิอยู่ในครรภ์ของมารดา เมื่อคลอดออกมาแล้วก็ต้องต่อสู้กันไปเรื่อย ๆ เมื่อใครต่อสู้ไม่ไหวก็ลาโลกนี้ไป ไว้ต่อสู้กันเมื่อเกิดมาใหม่

การต่อสู้ในโลกนี้มีความประสงค์หลายอย่าง "จะต่อสู้เพื่ออิสรภาพและเพื่อความอยู่รอดแห่งชีวิต" หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนต้องการและปรารถนาก็ตาม "เมื่อสรุปแล้วก็เพราะความไม่อิ่มไม่พอของจิตนั่นเอง จึงดิ้นรนเป็นทุกข์" ผู้ที่ท่านอิ่มพอ หมดอยาก ไม่มีปรารถนาแล้ว ไม่ต้องต่อสู้อยู่เป็นสุข .. "

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี 
http://tesray.com/three-dhamma-forces/

5,450


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย