"อภัยทาน คือยกโทษให้" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12    13 เม.ย. 2565

.
 "อภัยทาน คือยกโทษให้"

" .. คำว่า "ให้อภัยทานนั้น" ก็หมายความว่า "ใครมาว่าเรา ด้วยกาย วาจา ต่อหน้าก็ดี ลับหลังก็ดี เราให้อภัยไปเลย เราไม่ถือโกรธหรือเกลียด" แม้เขาจะนินทาลับหลังก็ตาม เมื่อมีใครมาเล่าให้ฟังแล้ว ก็ให้อภัยเขา "ไม่ต้องไปคิดแก้แค้นกัน"

หรือว่า "เขาจะมาแสดงกิริยา หยาบคายต่าง ๆ ต่อหน้าต่อตาเรา เราก็ไม่เอาเรื่อง ไม่ตอบโต้ ในทางที่ไม่ดี" พูดง่าย ๆ ว่า เขาพูดไม่ดีต่อเรา เราก็ยังพูดดี ต่อเขา "นี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างนี้" เขาแสดงอาการโกรธเรา เราไม่แสดงอาการโกรธตอบ

"เราเจริญเมตตาจิต เวรมันถึงไม่มี" ถ้าหากว่าเขาโกรธมา เราก็โกรธตอบไปอย่างนี้ มันก็เกิดเป็นเวรกันล่ะบัดนี้ เวรมันก็ผูกพันกันไป "อันชื่อว่าคนมีเวรแล้วนั่น หาความสุขไม่ได้" จะไปเกิดในภพไหนชาติไหน ก็ด้องประกอบไปด้วยเวร เป็นอย่างนั้น .. "

"ธรรมโอวาท ทวนกระแสจิต"
พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
    DT014902

วิริยะ12

13 เม.ย. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5394 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย