"ชนะตน ชนะโลก" (หลวงปู่ศรี มหาวีโร)

"ชนะตน ชนะโลก"

" .. ฉะนั้น "จึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคน ที่จะพยายามเอาจิตเอาใจของตน สอนจิตใจของตนให้อยู่ในอำนาจของเรา" อย่าให้มันอยู่เหนืออำนาจเกินไป "ถ้าหากใครจะฝึกหัดตนแก้ตนได้ จะมีคุณค่ามาก"

"ชนะตนได้หนึ่งครั้ง" คล้าย ๆ กับว่า "ชนะสงครามโลกได้เก้าหนสิบหน" เพราะว่าพระยาจิตตราช "คือจิตใจนี้เป็นเจ้าโลก เจ้าโลกขันธโลก" คือโลกขันธ์ห้าก้อนนี้ (รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ) "หากเราเอาชนะมันได้" ท่านว่า "ดีกว่าชนะสงครามโลก" .. "

วีระปฏิปทา มหาวีโร
หลวงปู่ศรี มหาวีโรDT014902

วิริยะ12

 เปิดอ่านหน้านี้  3052 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย