"๑๙ บุญกุศลให้รีบทำ" (หลวงปู่จันศรี จนฺททีโป)

 วิริยะ12    24 มี.ค. 2561

 "๑๙ บุญกุศลให้รีบทำ"

" .. จะทำอะไร "ที่เป็นบุญเป็นกุศลให้รีบทำเสีย" ถ้าเราช้าอยู่ เวลาจะตายถึงจะทำบุญ "ดังนั้นให้ทำในขณะที่เรายังไม่เจ็บ ไม่ไข้ ให้รีบทำเสียให้เร็ว ๆ" เท่าที่เราคิดได้และทำใจของเราให้มั่นคงดำรง "มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต ทำจิตใจให้ผ่องใสตลอดไป" .. "

"๑๐๓ โอวาทธรรมคำสอน"
หลวงปู่จันศรี จนฺททีโป
 DT014902

วิริยะ12

24 มี.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  4963 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย