"ตายอยู่ในกองทุกข์" (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

 วิริยะ12    5 ต.ค. 2565

.
 "ตายอยู่ในกองทุกข์"

" .. คนเราที่เกิดมาในโลกนี้ "ถ้าเราดูรูปร่างกายก็เป็นคน แต่ว่าบางคนนั้นร่างกายเป็นคน ใจยังเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่ก็มี" ถ้าโลกเราสมัยนี้ไม่ว่าที่ไหน "อย่างว่าแผ่นดินเมืองเชียงใหม่สมัยโบราณ คนปล้น คนจี้ คนฆ่ากันทำลายกันไม่ค่อยมี" แต่สมัยนี้ไม่ได้ มันมีทุกอย่าง ฉะนั้น "เราต้องตั้งใจของเราให้ดี ภาวนาให้ใจของเราให้มันเต็มที่"

โลกนี้มันเป็นอย่างนี้แหละ เกิดขึ้นมาก็ตั้งอยู่ในกองทุกข์ "เกิดในกองทุกข์ แก่ในกองทุกข์ เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ในกองทุกข์ ตายอยู่ในกองทุกข์" อันนี้เป็นอย่างนี้มาทั้งโลก เมื่อมาถึงปัจจุบันชาตินี้ เวลานี้ ปัจจุบันนี้ "เราจะต้องเร่งภาวนาพุทโธ ทำใจของเราให้สงบ" พิจารณากายของเราให้เห็นความแก่ ความชรา ให้เห็นร่างกายนี้ไม่คงทน "จิตใจก็จะได้เย็นสบาย" .."

"ถ้าตั้งใจจริงย่อมมีเวลาภาวนา"
พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

๕ พฤษภาคม ๒๕๑๙    DT014902

วิริยะ12

5 ต.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5359 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย