"อย่าหมั่นขยันทำบาป" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

 วิริยะ12    11 มี.ค. 2567

"อย่าหมั่นขยันทำบาป"

" .. "เราอย่าหมั่นขยันแต่ทำบาป ให้ขยันแต่ทำดี ทำความบริสุทธิ์" ทำบุญทำกุศลนี้ ให้หมั่นทางนี้ "บาปด่ากัน บาปมันขึ้นมาหน้าแดง" เรานี้เฮ็ด (ทำ) บาป คือขยันแท้ ไปขยันใส่บาป

"ครั้นรู้จักว่าบาปก็บ่ขยันแล้ว" จึงว่าให้กลัวบาป "คำเถียงกันด่ากัน ทะเลาะวิวาทเบียดเบียนกัน เป็นบาป อย่าไปขันใส่มัน" ให้หลีกไปไกล ให้เอาใจเว้น "อย่าเอาใจใส่ ครั้นเว้นแล้วมันก็บ่มีความเดือดร้อน ใครจะว่าอย่างไรก็ตาม เราบ่ว่าใส่เขาดอก" เขาติฉินนินทาเขาก็ว่าใส่เขาเอง" ปากของเขาก็อยู่ที่เขา หูเขามันก็อยู่ที่เขา .. "

"อนาลโยวาทะ" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
โดย นพ. อวย – ม.ร.ว. ส่งศรี เกตุสิงห์DT014902

วิริยะ12

11 มี.ค. 2567
 เปิดอ่านหน้านี้  122 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย