"๐๕ การรักษาศีล" (หลวงปู่จันศรี จนฺททีโป)

"๐๕ การรักษาศีล"

" .. "การรักษาศีลนั้น รักษาที่ไหน อะไรเป็นศีล" ก็รักษาที่กายวาจา ให้เป็นปกติ "กาย วาจา ที่จะเป็นปกติได้ ก็ต้องอาศัยใจเป็นใหญ่ ใจเป็นหัวหน้า" ใจเป็นประธาน "ใจเป็นผู้บังคับบัญชากาย วาจา ให้กระทำอย่างนั้น" .. "

"๑๐๓ โอวาทธรรมคำสอน"
หลวงปู่จันศรี จนฺททีโปDT014902

วิริยะ12

 เปิดอ่านหน้านี้  3052 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย