"ความเกิดเป็นต้นตอของทุกข์" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12  

.
 "ความเกิดเป็นต้นตอของทุกข์"

" .. การหนีจากกองทุกข์ของพระพุทธเจ้า "พระองค์มิได้สอนให้หนีด้วยการไม่เหลียวแลทุกข์ หนีด้วยการเกลียดชังหรือไปด้วยยานพาหนะต่าง ๆ" แต่พระองค์สอนให้เพ่งดูทุกข์ซึ่งเป็นของมีอยู่ "จนรู้จักต่อต้านเหตุที่ให้เกิดทุกข์" เช่น เห็นว่า "ความเกิดเป็นต้นตอของทุกข์ทั้งหลาย"

ความเข้าไปยึดเอาสิ่งนั้น ๆ มาเป็นของตัว "เพราะความไม่รู้เท่าตามความเป็นจริง จึงเป็นผู้ได้เสวยทุกข์ตลอดกาล" ผู้มารู้แจ้งเห็นจริงด้วยปัญญาอันชอบแล้ว "ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงแล้วจะมีทุกข์มาจากไหน" .. "

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี 
http://tesray.com/three-dhamma-forces/   

5,391


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย