"มรรคแท้มีอันเดียว" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    23 ต.ค. 2563

 "มรรคแท้มีอันเดียว"

" .. "มรรคแท้มีอันเดียว คือ สัมมาทิฏฐิ" อีก ๗ ข้อเบื้องปลายเป็นบริวารบริขารของสัมมาทิฏฐิทั้งนั้น หากขาดสัมมาทิฏฐิตัวเดียวเสียแล้ว สัมมาสังกัปปะเป็นต้น ย่อมเป็นไปไม่ได้

เช่น "ปัญญาพิจารณาเห็นความทุกข์ตามเป็นจริงว่า มนุษย์สัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้ย่อมถูกทุกข์คุกคามอยู่ตลอดเวลา" โลกนี้จึงเป็นที่น่าเบื่อหน่ายเห็นเป็นภัย แล้วก็ดำริตริตรองหาช่องทางที่จะหนีให้พ้นจากกองทุกข์ในโลกนี้

"การดำริเช่นนั้นก็เป็นผลสืบเนื่องมาจาก สัมมาทิฏฐิ ปัญญาอันเห็นชอบนั่นเอง" การดำริที่ชอบที่ถูกนั้นก็เป็นสัมมาวาจาอยู่แล้ว เพราะวาจาจะพูดออกมาก็ต้องมีการตริตรองก่อน "การตริตรองเป็นศีลของอริยมรรค" การพูดออกมาด้วยวาจาชอบเป็นศีลทั่วไป .. "

"สามทัพธรรม"
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
    DT014902

วิริยะ12

23 ต.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5341 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย