ให้เข้าใจทุกข์ตามความเป็นจริง : หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

 จำปาพร    29 ส.ค. 2558

พระอาจารย์เทสก์ เทสรังสี
วัดหินหมากเป้ง
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย


โลกนี้ไม่ใช่โลกสุข โลกนี้เป็นโลกทุกข์
คนไหนพอเกิดขึ้นมาในโลกอันนี้
ล้วนแล้วแต่เกิดมาในกองทุกข์ด้วยกันทั้งนั้น

ทุกคนที่พากันขวนขวายแสวงหาอาชีพทุกวิถีทาง
แม้แต่ปฏิบัติผิดธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า
ก็เพื่อที่จะบำบัดทุกข์ คือว่าเพื่อจะแก้ทุกข์
เพื่อแก้ทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นน่ะใครทำอะไรนี้อะไรทั้งหมด
เพื่อแก้ทุกข์ทั้งนั้น แต่ว่า แก้ไม่ถูกปม
แก้ไม่ถูกจุด..ยิ่งทุกข์หนักยิ่งกว่าเก่า

อย่างบางคนที่จะพากันเห็นได้
ถึงกับฆ่าตนตาย เขากลุ้มเกินไป
เพราะเสียของเสียความตั้งใจและเสียความประสงค์
ไม่สมหวังหรือสมปรารถนาจึงฆ่าตนตาย
แต่ที่จริงเขาก็ต้องการเพื่อจะบำบัดทุกข์ของเขานั้นเบื้องต้น
แต่มันผิดหวังไปเสียจนเกิดฆ่าตนตาย ..นี่ถ้าหากผิดทาง
ถ้าหากว่าดำเนินแนวทางบำบัดทุกข์ผิดทางแล้ว..ทุกข์ยิ่งกว่าเก่า

ทางที่พระพุทธเจ้าท่านสอน..ให้อบรมศีลธรรม
ก็เพื่อบำบัดทุกข์อันนี้ คือให้เข้าไปเห็นทุกข์ทั้งหลายเหล่านั้น
เข้าใจทุกข์ทั้งหลายเหล่านั้นตามเป็นจริง
ไม่หลงทุกข์จึงไม่เดือดร้อนในเรื่องทุกข์
ถ้าหลงทุกข์แล้วก็เดือดร้อนในเรื่องทุกข์
นี่สัจธรรมอยู่ตรงนี้ ดังอยู่ตรงนี้

เกิดขึ้นมาในโลกแล้วเกิดมาในกองทุกข์ด้วยกันทั้งนั้น
พระพุทธเจ้าท่านตรัสเทศน์ไว้แล้ว เทศนาไว้แล้ว

ทุกข์อันนี้เกิดขึ้น..โลกอันนี้ไม่มีอะไรหรอก
นอกจากทุกข์เกิดขึ้นแล้วดับไป ทั้งหมดไม่มี..
นอกจากทุกข์เกิดขึ้นแล้วดับไป..ไม่มีอะไรเลย

ไปหาดูเถอะ ใครจะไปหาสุขตรงไหนไม่มีทั้งนั้นน่ะ
สุขเพราะเมา สุขเพราะหลง แต่แท้ที่จริง
คำว่า สุข นั้นคือทุกข์ นั่นเอง ที่เข้าใจว่าสุข นั้นคือ ทุกข์ นั่นเอง    DT017019

จำปาพร

29 ส.ค. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5318 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย