"๖๑ ความสงบ" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

"๖๑ ความสงบ"

" .. สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี "ความสงบในที่นี้ หมายถึง ใจของเรามันวางจากอารมณ์ภายนอก" แม้สิ่งใดที่ผ่านเข้ามา ใจมันไม่ยึด ใจไม่ถือ ใจวางเสีย นั้นแหละ "เรียกว่า ได้รับความสุขกายสุขใจ" เมื่อใจสบายแล้ว กายก็พลอยสบายไปด้วย .. "

"๑๐๓ โอวาทธรรมคำสอน"
หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโปDT014902

วิริยะ12

 เปิดอ่านหน้านี้  3053 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย