"๖๑ ความสงบ" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

 วิริยะ12    3 มี.ค. 2561

 "๖๑ ความสงบ"

" .. สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี "ความสงบในที่นี้ หมายถึง ใจของเรามันวางจากอารมณ์ภายนอก" แม้สิ่งใดที่ผ่านเข้ามา ใจมันไม่ยึด ใจไม่ถือ ใจวางเสีย นั้นแหละ "เรียกว่า ได้รับความสุขกายสุขใจ" เมื่อใจสบายแล้ว กายก็พลอยสบายไปด้วย .. "

"๑๐๓ โอวาทธรรมคำสอน"
หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป
    DT014902

วิริยะ12

3 มี.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5308 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย