"รู้เหตุของปัญหา" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    4 ต.ค. 2564

.
 "รู้เหตุของปัญหา"

" .. การแสดงธรรมก็เพื่อให้รู้สิ่งต่าง ๆ ๔ ประการ คือ "ให้รู้จักทุกข์ รู้จักเหตุ เกิดของทุกข์ รู้จักความดับทุกข์ ให้รู้ข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์" เมื่อรู้แจ่มแจ้งทั้ง ๔ ประการนี้แล้ว มันก็หมด

เพราะทุกข์เราก็รู้ เหตุของทุกข์เราก็รู้ ความดับทุกข์เราก็รู้ ข้อประพฤติปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี้เราก็รู้ "เมื่อรู้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง ทั้ง ๔ ประการอย่างนี้แล้ว ก็เรียกว่าจบปัญหา" ความสงสัยทั้งหลายก็หมดไป .. "

"พระธรรมเทศนา"
หลวงปู่ชา สุภัทโท    DT014902

วิริยะ12

4 ต.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5374 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย