"พาลกับบัณฑิต" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

 วิริยะ12    13 ต.ค. 2561

 "พาลกับบัณฑิต"

" .. "บุคคลที่ชอบธัมมะ ไม่เกลียดธัมมะ รื่นรมย์ในธัมมะ จะต้องเป็นบัณฑิต" คือเป็นผู้ที่มีบัญญา รู้จักธัมมะ รู้จักประโยชน์ของธัมมะ รู้จักคุณของธัมมะ และปฏิบัติธัมมะ อันนี้เป็นข้อสำคัญ

ถ้าเป็นพาลเสียแล้วเกลียดธัมมะ เป็นบัณฑิตจึงจะชอบธัมมะ "เมื่อเป็นพาลเกลียดธัมมะก็ไม่ดื่มธัมมะ ดื่มโลภ ดื่มโกรธดื่มหลงกันเรื่อยไป ใจก็ยิ่งร้ายเรื่อยไป" แต่ "เมื่อเป็นบัณฑิตมีปัญญา จึงจะชอบธัมมะ ดื่มธัมมะ ก็เป็นอันว่าชำระ จิตใจให้บริสุทธิสะอาดยิ่งขึ้น ๆ จนถึงเป็นอย่างยิ่ง" .. "

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐    DT014902

วิริยะ12

13 ต.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5320 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย