"ดับริษยา ด้วยมุทิตา" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

 วิริยะ12    22 ต.ค. 2561


 "ดับริษยา ด้วยมุทิตา"

" .. วิธีอบรมคือระวังใจมิให้ริษยา ในเมื่อได้เห็นได้ทราบสมบัติ คือความพรั่งพร้อมของคนอื่น เมื่อความริษยาเกิดขึ้นก็พยายามระวังเสีย "หัดคิดว่า ตนเองมีความยินดีเมื่อตนได้สมบัติที่ชอบใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ไฉน เมื่อคนอื่นเขาได้จึงจะริษยาเขา"

ควรจะพลอยยินดีกับเขา พิจารณาให้เห็นโทษของความริษยา เช่น "อรติ โลกนาสิกา" ความริษยาเป็นเหตุทำลายโลก "เมื่อทำมุทิตาจิตให้เกิดขึ้นได้ ก็หัดแผ่จิตเช่นนี้ออกไปแก่คนอื่นสัตว์อื่น" โดยเจาะจงหรือโดยไม่เจาะจงทั่วไป "ด้วยความคิดว่า จงอย่าวิบัติจากสิ่งที่ได้แล้ว" .. "

"พรหมวิหาร ๔"
สมเด็จพระญาณสังวรฯ
 DT014902

วิริยะ12

22 ต.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5179 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย