"อยู่กับพุทโธ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

"อยู่กับพุทโธ"

" .. ยืนก็นึกถึงพุทโธ เดินนึกถึงพุทโธ นั่งนึกถึงพุทโธ นอนระลึกถึงพุทโธ จนกระทั่งหลับ"
นี่เรียกว่า ตามเสด็จพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลา

เวลาตายก็ติดแนบกับพระพุทธเจ้าไปเลย ไปสู่สุคติโลกสวรรค์เป็นอย่างน้อย ถ้าชำระจิตใจ
ของตนให้บริสุทธิ์เหมือนพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายแล้ว ตายแล้วก็นิพพานไป
เลยเท่านั้น .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
๓๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐DT014902

วิริยะ12

 เปิดอ่านหน้านี้  3069 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย