"อยู่กับพุทโธ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    9 ก.พ. 2558

 "อยู่กับพุทโธ"

" .. ยืนก็นึกถึงพุทโธ เดินนึกถึงพุทโธ นั่งนึกถึงพุทโธ นอนระลึกถึงพุทโธ จนกระทั่งหลับ"
นี่เรียกว่า ตามเสด็จพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลา

เวลาตายก็ติดแนบกับพระพุทธเจ้าไปเลย ไปสู่สุคติโลกสวรรค์เป็นอย่างน้อย ถ้าชำระจิตใจ
ของตนให้บริสุทธิ์เหมือนพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายแล้ว ตายแล้วก็นิพพานไป
เลยเท่านั้น .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
๓๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐
    DT014902

วิริยะ12

9 ก.พ. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5353 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย