"ความชั่วเหมือนน้ำ ไหลลงที่ต่ำเสมอ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    11 ก.พ. 2561


 "ความชั่วเหมือนน้ำ ไหลลงที่ต่ำเสมอ"

" .. ให้พยายามกัน "แก้ไขดัดแปลงตัวเอง เราจะให้ดีเฉย ๆ ดีไม่ได้นะ ต้องดัดแปลงตัวเอง" ความชั่วนั้นมันไปได้ง่ายนะ "มันเป็นน้ำไหลลงที่ต่ำเสมอ"

ส่วนที่สูงไม่ค่อยขึ้น "ถ้าไม่ทดไม่ดันจริง ๆ มันไม่ขึ้นนะ ทางต่ำไหลลงได้เร็ว" ความชั่วช้าลามกเป็นฝ่ายข้าศึกศัตรูต่ออรรถต่อธรรมทำลายเราทั้งหลาย

ให้พากันระมัดระวัง "ต้านทานกิเลสทั้งหลายซึ่งคอยฉุดลากลงต่ำนั้นด้วยธรรมนะ" ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตนด้วยธรรม แล้วเราจะค่อยดีขึ้นทุกคน ๆ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน    DT014902

วิริยะ12

11 ก.พ. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5390 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย