"ร่างกาย คือก้อนธรรม" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

 วิริยะ12    19 ส.ค. 2561

 "ร่างกาย คือก้อนธรรม"

" .. "สมถะคือการบริกรรม วิปัสสนาการค้นคว้า อาการ ๓๒ นี่แหละ" ค้นไป ไม่ส่งจิตไปที่อื่น เวลาเราทำสมาธิ เราต้องตั้งใจว่า เวลานี้เราจะทำหน้าที่ของเรา

"หน้าที่ของเราคือ จะกำหนดให้มีสติประจำใจ ไม่ให้มันออกไปสู่อารมณ์ภายนอก" ให้มีสติประจำใจอยู่ ไม่ให้ไปภายนอก เดี๋ยวนี้ หน้าที่ของเราจะภาวนา จะทำหน้าที่ของเรา ม่ต้องคิดการงานข้างนอก เมื่ออกแล้วจะทำอะไรก็ทำไป "เวลาเราจะทำสมาธิ ทำความเพียรของเรา ต้องตั้งสัจจะลง ตั้งใจกำหนดอยู่ในสกนธ์กายนี้"

"กำหนดสติให้รู้กับใจ" เอาใจรู้กับใจ ให้จิตอยู่กับจิต "กำหนดจิตขึ้นให้ทำให้มันพอ อาศัย ศรัทธา วิริยะ เหตุทำให้มาก ๆ อันนี้แหละก้อนธรรม" พระพุทธเจ้าว่า ก้อนธรรมอันนี้แหละ .. "

หลวงปู่ขาว อนาลโย    DT014902

วิริยะ12

19 ส.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5345 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย