"ธรรมเมตตา ฉบับที่ ๑๑" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12    6 มี.ค. 2562

.
 "ธรรมเมตตา ฉบับที่ ๑๑"
วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๖

" .. "พระธรรมพระวินัยเป็นครูเป็นอาจารย์ให้แก่ทุกคน" แต่คนทุกคนต้องทำตามพระวินัย อย่าล่วงเกิน อย่าประมาทพลาดพลั้ง ให้มีสติทุกขณะตาเห็นรูป หูฟังเสียง จมูกดมกลิ่น ลิ้นลิ้มรส กายถูกต้องโผฏฐัพพะ ทุกขณะใจคิดธรรมารมณ์ "อย่าหลงใหลไปในข้างที่ดีจนดีแตก อย่าให้จิตหลงไปในทางชั่วจนถอนตัวไม่ขึ้น"

จงระลึกอยู่เสมอว่า "พระธรรมท่านพร่ำสอนเราอยู่ทุกลมหายใจว่า ให้ทำดืทางกาย ให้พูดดีทางวาจา ให้คิดดืทางใจ พระวินัยนั้นสอนให้ละออกไปสิ่งใดไม่ดี ผิดศีลอย่าทำ อย่าพูด ไม่ให้พากันพาตัวทำชั่ว ทั้งในที่ลับและที่แจ้ง"

ไม่ให้ความโลภ อยากได้มานอนอยู่ในดวงใจ จนประพฤติผิดพระวินัยไม่รู้สึกตัว "ถ้าคนทุกคนทำตามครู คือพระวินัย ดังกล่าวมา ก็จะได้รับแต่ความสุขความเจริญอย่างเดียว" ดังนี้แลฯ .. "

ด้วยความหวังดืแด่ทุก ๆ คน
พระครูสันติวรญาณ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)    DT014902

วิริยะ12

6 มี.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5372 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย